Gadun Latex

ตัวอย่างผลงานเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์

ตัวอย่างผลงานเว็บไซต์

GADUN LATEX

สินค้าแบรนด์คนไทยของตระกูล “ทวีทรัพย์พิทักษ์” ที่มุ่งเน้นการทำสวนยางพารา ใน จ.จันทบุรี จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา อาทิ หมอนยางพารา, ชุดที่นอนยางพารา เป็นต้น

Gadun Latex ได้ให้ความใส่ใจ ควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบ น้ำยางจากต้นยางพาราทุกหยด จนถึงกระบวนการผลิต การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ จึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดการแสดงผลรูปแบบการแสดงผล Responsiveสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนมีรูปแบบการนเสนอที่ทำให้ดูง่าย สบายตา