I diz Creative Workshop
สอนและอบรมหลักสูตรความคิดสร้างสรรค์

ตัวอย่างผลงานเว็บไซต์

I-diz Creative Workshop

I-diz Creative Workshop สอนและอบรมหลักสูตรความคิดสร้างสรรค์ และไอเดียนวัตกรรม โดย อ.สุวิมล อภัยวงศ์ (อ.แอม) วิทยากรและผู้ออกแบบกระบวนการด้านการพัฒนาการสร้างสรรค์ทางความคิด, วิทยากร และผู้ออกแบบกระบวนการด้านศาสตร์การแสดงสำหรับการปรับ Mindset


การแสดงผล


รูปแบบการแสดงผล Responsiveสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนมีรูปแบบการนเสนอที่ทำให้ดูง่าย สบายตา