ทำให้เว็บไซต์ของคุณปลอดภัย เเละเป็นมิตรกับ Google ด้วย SSL

ทำเว็บให้เป็น HTTPS โดยติดตั้ง SSL

การติดตั้ง SSL ให้กับเว็บไซต์แล้ว นอกจากจะทำให้เว็บไซต์แสดงผลรับความปลอดภัยแล้ว ยังช่วยให้ Google มองว่าเว็บไซต์ของเราเป็นไปตามมาตรฐาน